HODOWLA KANARKÓW HARCEŃSKICH
                                             JACEK MARZOL

                                   
                                                                     

OPIS TUR

TURKOT
Turkot dęty należy do najpiękniejszych i zarazem najtrudniejszych do uzyskania tur, dlatego jej piękne wykonanie jest ambicją wszystkich hodowców. Turkot zawsze ma spółgłoskę r, która może być łączona z samogłoskami ü, o, u. Gdy jest śpiewany przez kanarka na jednej wysokości, wtedy jest to tzw. śpiew prosty. Bardziej ceniony jest jednak turkot falujący. Przykładowe połączenie to: rü rü ro ro ru ru ro ro rü rü. Turkot dęty czysty, ładnie falujący, nisko położony na skali muzycznej jest marzeniem każdego hodowcy.
BAS

Basy wydobywane z głębi piersi to piękna i wymagająca od kanarka ogromnego wysiłku tura. W basach występują samogłoski o, u połączone podwójną spółgłoską rr. Kanarek zaczyna tę turę od spółgłoski k lub g, a wówczas brzmi ona następująco: 

korrorrorr 

gorrorrorr 

kurrurrurr 

gurrurrurr

DZWONEK DĘTY
Dzwonek dęty jest piękną turą wzbogacającą śpiew kanarka. Z dzwonkiem dętym mamy do czynienia kiedy słyszymy spółgłoskę l połączoną z samogłoską u, o lub ü. Najpiękniejsze wykonanie to wolne opuszczanie dzwonka na końcu zwieńczone kilkoma fletami. Wykonania wznoszące dzwonka dętego są niepożądane i ich ocena będzie niższa. Pomocnym w ocenie może być nadymające się gardło ptaka podczas wykonywania tej tury.
FLET
Flety są ważną turą wieńczącą śpiew kanarka. Jest to tura cięta, mocno przerywana w związku z czym początkujący hodowcy najszybciej rozpoznają właśnie flety. Najpiękniejszy flet jest miękko "wypychany" z piersi kanarka najlepiej w ilości od 3 do 5. Flety składają się ze samogłosek i, o, u, au, ü oraz spółgłoski t lub d. Najwyżej oceniany jest flet dwu śpiewany z przeniesieniem akcentu na u.