HODOWLA KANARKÓW HARCEŃSKICH
                                             JACEK MARZOL

                                   
                                                                     

SZKOŁA ŚPIEWU

 Z końcem września, po ukończeniu przez młode samce pierzenia, rozmieszcza się je w pojedynczych klatkach szkoleniowych, w których każdych z nich samodzielnie ćwiczy i udoskonala swój śpiew. Z początku umożliwiamy sąsiadującym ptakom widzenie się nawzajem, co ułatwia im przyzwyczajenie się do małych klatek, jednak po paru dniach gdy młode zaczynają już śpiewać, nie powinny się widzieć dlatego najlepiej przegrodzić klatki płytkami np. z płyty pilśniowej. Naukę śpiewu możemy prowadzić w dwojaki sposób. Możemy przydzielić młodym samcom "nauczyciela" czyli starszego, poprawnie śpiewającego samca, od którego nauczą się melodii oraz sposobu wykonywania poszczególnych tur. Możemy też pozwolić młódkom samemu ćwiczyć swój śpiew, który doskonali się z czasem. Będą one wówczas śpiewały tak jak to zostało im przekazane w genach, niejednokrotnie lepiej od swojego ojca. Należy jednak tutaj uważać na ptaki o wadliwych i ostrych tonach, które swym przykładem mogą zepsuć nawet najlepiej zapowiadających się śpiewaków.

Wraz z przegrodzeniem klatek, należy je również przesłonić za pomocą ciemnego materiały aby ograniczyć intensywność ś pie wu oraz zapobiec jego przerywaniu. Po około miesiącu można przystąpić do właściwego szkolenia, częściowo już rozśpiewanych samców. Zależy nam na tym, aby przyzwyczaić ptaki do śpiewania w momencie gdy zostaną poddane działaniu światła (dziennego lub sztucznego). W związku z tym w miarę możliwośći, w różnych porach dnia wyjmujemy cztery klatki szkoleniowe z ptakami (kolekcję), ustawione jedna na drugiej i pozostawiamy na 30 minut, niezależnie od tego czy wszystkie ptaki zaśpiewały czy nie. Po tym czasie chowamy klatki z powrotem, a na ich miejsce jak poprzednio ustawiamy kolejne 4 klatki, itd. 


Podczas przesłuchań robimy notatki dotyczące jakości śpiewu poszczególnych ptaków, przeprowadzamy selekcje i zestawiamy kolekcje. Na około 2 tygodnie przed premiowaniem przenosi się ptaki do klatek wystawowych, w których to wystąpią na mistrzostwach. W dalszym ciągu, ale już intensywniej należy ćwiczyć przeznaczone do premiowania kolekcje, wystawiając je po kilka razy w ciągu dnia, przy różnym świetle, w różnych miejscach w domu, tak aby na zawodach niczym nie zlęknione dały popis swoich umiejętności. Należy pamiętać żeby klatki w szafce wystawowej były zaciemnione, aby ptaki jak najmniej śpiewały. Muszą się przyzwyczaić śpiewać wtedy, gdy zostaną wystawione na stół, na działanie światła. Tak przygotowana kolekcja na pewno nie sprawi nam zawodu a jej śpiew będzie ciągły. Ważne jest aby klatki podczas prób i na zawodach były umieszczone w tej samej kolejności. Zdezorientowany zmianą ptak może przez wyznaczone 30 minut nie zaśpiewać lub wykonać wszystkich tur. Dobrze jest też wystawiąć ptaki do śpiewu w obecności większej liczby osób. Ptak w ten sposób staje się odważniejszy co pozwala wierzyć, iż nie zlękniony ekspertów wykorzysta całe 30 minut na śpiew.

STRUKTURY TUR 

Przegląd poszczególnych tur ze względu na strukturę: 

PODZIAŁ TUR
Podział tur na płynne i cięte:
Podział tur na główne, środkowe i pomocnicze:

Turom powyższym może zostać przyznana ocena: 

bardzo dobra  

dobra  

dostateczna  

Zakresy punktów za poszczególne tury w zależności od oceny:

Tury ujemne: 

- wadliwe tury wodne  

- wadliwe tokowanie  

- wadliwy flet  

wadliwe dzwonki  

Tury ujemne mogą być sklasyfikowane w stopniach: 

- wadliwy (odejmowany 1 pkt)  

- zły (odejmowane 2 pkt)  

bardzo zły (odejmowane 3 pkt)

WRAŻENIE OGÓLNE

Przy ocenie wrażenia ogólnego uwzględnia się tury: turkot dęty, bas, dzwonek dęty i flet. W przypadku braku którejś z tych tur dodaje się pozostałe tury podstawowe i przyznawane są odpowiednio punkty za wrażenie ogólne. 

Wrażenie ogólne obejmuje: 

wartość tur 

zwartość wykonania 

przejścia w turach 

czystość śpiewu 

Pod warunkiem bezbłędnego wykonania z płynnością i ciągłością tur przyznawane są odpowiednio punkty za wrażenie ogólne:

0 punktów w przypadku tur karnych wskazuje na występowanie drobnych błędów w wykonaniu śpiewu. Przydział punktów ujemnych z powodu 0 nie może być stosowany. Za poszczególne części śpiewu, które uznawane są jako tury ujemne, muszą zostać odpowiednio przyznane punkty karne 

-1 pkt ujemny = 2 pkt karne za wrażenie ogólne 

-2 pkt ujemne = 4 pkt karne za wrażenie ogólne 

-3 pkt ujemne = 6 pkt karnych za wrażenie ogólne 

W przypadku braku płynności i ciągłości w wykonaniu śpiewu odejmuje się 2 pkt za wrażenie ogólne. 

Można przyznać od 0 do 9 okt za wrażenie ogólne, gdzie suma wszystkich punktów nie może przekroczyć 90. Punkty za wrażenie zostaną zmniejszone tak aby pozostało 90 punktów. W ten sposób powstaje granica 90 punktów, która pośrednio nie może zostać przekroczona.

HARMONIA KOLEKCJI 
Do dyspozycji sędziów są 1-3 pkt za harmonię. Przyznawane są według subiektywnego odczucia jurora. Poprzez te punkty nie są premiowane ptaki, lecz hodowcy, którym udało się doprowadzić do równoczesnego, harmonijnego współbrzmienia czterech ptaków